การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง

เมืองไทย แคปปิตอลมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งต่อความยั่งยืนไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มจากพัฒนาภายในองค์กรกระจายไปสู่ภายนอก รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคในสังคม ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

มิติเศรษฐกิจ
มิติสิ่งแวดล้อม

เมืองไทย แคปปิตอลให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

โดยครองส่วนแบ่งการตลาดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นประกันมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการสินเชื่อประเภทอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน สินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อเพย์ เลเทอร์ รวมทั้งการให้บริการจำหน่ายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและบริการจำหน่าย พ.ร.บ.

ประสบการณ์ของเรา

ปี

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

สาขาทั้งหมด

สาขา

พนักงานทั้งสิ้น

ราย

นักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางในการเข้าสู่ข้อมูลผลการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบันและโปร่งใส เมืองไทย แคปปิตอลมีความตั้งมั่นที่ต้องการจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2567
เมืองไทย แคปปิตอลมีจำนวนสัญญาคงค้างมากกว่า 5 ล้านฉบับจากจำนวนลูกค้าทั้งหมดกว่า 3 ล้านรายและมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 7,788 สาขาครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ
สินเชื่อคงค้าง
</counter-number
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
</counter-number
ล้านบาท

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
09 สิงหาคม 2567
เอกสารนำเสนอ/กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567
เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ข่าวสารล่าสุด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด