09 พฤศจิกายน 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566
09 พฤศจิกายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566
เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
10 สิงหาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566
เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
11 พฤษภาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2566
เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
18 เมษายน 2566
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM )
23 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2565
เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday