ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ :

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ :

MTC

อันดับความน่าเชื่อถือ :

BBB+/TRIS

กลุ่มธุรกิจ :

ธุรกิจการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์

ที่อยู่ :

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์ติดต่อ :

02-483-8888 ต่อ 14001

เว็บไซต์ :

www.muangthaicap.com