เมืองไทย แคปปิตอล มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบแก่เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับรางวัลซึ่งยืนยันถึงความสำเร็จและการได้รับการยอมรับ อันเป็นแรงผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท เหล่าผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกคนบริษัทฯ ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป