อันดับเครดิตองค์กร :
BBB+
อันดับเครดิตตราสารหนี้ :
BBB+
วันที่ออก
อันดับความน่าเชื่อถือ
เอกสารดาวน์โหลด
20 กันยายน 2566
14 กรกฎาคม 2566
09 มิถุนายน 2566
03 พฤษภาคม 2566
01 กุมภาพันธ์ 2566
08 ธันวาคม 2565
21 กันยายน 2565
12 กรกฎาคม 2565
06 มิถุนายน 2565
25 เมษายน 2565
13 มกราคม 2565
05 ตุลาคม 2564
15 กรกฎาคม 2564
31 พฤษภาคม 2564
16 ธันวาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
29 พฤษภาคม 2563
30 เมษายน 2563
10 มิถุนายน 2562
30 เมษายน 2562
03 มกราคม 2562
08 มิถุนายน 2561
05 มิถุนายน 2560
10 พฤศจิกายน 2559
09 พฤษภาคม 2559
19 สิงหาคม 2558