MTC
38.50
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.25 (0.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,615,164
มูลค่า ('000 บาท)
367,338
ช่วงราคาระหว่างวัน
37.25 - 38.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.75 - 42.25
THSI
CG Awards Excellent
BBB+/Stable
CAC Certified
FTSE4Good
MSCI ESG RATINGS

“เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้เพิ่มสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท

เพิ่มเติม

ไตรมาส 2 ปี MTC ปี 2566

สินเชื่อคงค้าง
132,851
ล้านบาท
จำนวนสาขา
7,260
สาขา
อัตราส่วนหนี้เสีย
3.36%

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
โครงสร้างสินเชื่อคงค้าง
หน่วย: ล้านบาท
โครงสร้างรายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
โครงสร้างกำไร
หน่วย: ล้านบาท

ข่าวล่าสุด

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

บริษัทกำลังปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ โดยเริ่มจากภายในองค์กรกระจายไปสู่ภายนอก รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคในสังคม อัตราการจ้างงานที่สูงขึ้น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ การทำงาน และความรู้เรื่องการเงินและความพอเพียง

เพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณปริทัศน์ เพชรอําไพ / คุณกฤษดา คุรุจิตโกศล /
คุณญาณภัคสินี สีหะอำไพ

นักลงทุนสัมพันธ์

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
    • โทรศัพท์: 02-483-8888
    • อีเมล : parithad.p@muangthaicap.com
    • อีเมล : kitsada.k@muangthaicap.com
    • อีเมล : yanabhaksinee.s@muangthaicap.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูข้อมูลประสิทธิภาพและสถานะข้อมูลทางการเงินของเรา

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก เมืองไทย แคปปิตอล