โครงการ บ้านใหม่ของหนู ปี 2559

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง โดยส่งมอบแก่ “บ้านปฏิรูปที่ดิน ตำบลไทยสามัคคี” และ “โรงเรียนบ้านซับไทรทอง ตำบลวังน้ำเขียว” และจะหมุนเวียนจัดสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กต่อไปในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 แห่ง เพื่อเป็นกิจกรรมดีๆ ที่พวกเราร่วมกันสรรค์สร้างและปันน้ำใจคืนสู่สังคมให้เด็กได้มีที่เรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการทำประโยชน์ในสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมืองไทย ลิสซิ่ง ยังดำเนินโครงการบ้านใหม่ของหนู โดยเป็นโครงการต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 5 โดยบริษัทถือเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ณ วันนี้ เรามีเด็กๆจำนวน 327 คน ภายใต้การดูแลของอาคารเรียนทั้งหมด 7 หลังของเรา