เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต ปี 2560

เมืองไทย ลิสซิ่ง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี โดยมีเพื่อนๆพนักงานชาวเมืองไทย ลิสซิ่งให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้อย่างดี ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลและสภากาชาดประจำจังหวัดนั้นๆ อย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งในปีนี้ เราได้โลหิตจำนวน 1,002,600 ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3,342 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปีก่อนถึง 1,962 คน