MTC เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ถ่ายภาพร่วมกับ นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องในโอกาสให้การต้อนรับสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส มุ่งมั่นพัฒนาให้ MTC เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทย และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้