เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต ปี 2559

กลับ

เมืองไทย ลิสซิ่ง จัดกิจกรรมทำความดี อย่างต่อเนื่อง ในโครงการ "เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต" โดยเมืองไทย ลิสซิ่ง ได้จัดกิจกรรมทำความดี "เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต" ร่วมจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งมีเพื่อนๆพนักงานและพี่น้องชาวเมืองไทย ลิสซิ่ง ร่วมให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้ โดยพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล และสภากาชาดประจำจังหวัดนั้นๆ อย่างพร้อมเพรียง ทั่วประเทศไทย

ซึ่งในปีนี้ เราได้โลหิตจำนวน 414,000 ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,380 คน