โครงการ บ้านใหม่ของหนู ปี 2558

กลับ

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมดีๆ ในชื่อโครงการ “บ้านใหม่ของหนู” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยจะได้ส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ให้กับ โรงเรียนบ้านมะขามเอน ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 4 และ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 5 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการดี ๆ ที่บริษัทฯ ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว เพื่อให้เด็กๆ มีสถานที่ทั้งที่เรียนที่เล่น เป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม ณ วันนี้ มีเด็กรวมทั้งสิ้น 341 คนภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาบ้านใหม่ของหนู