ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเพื่อสังคม: รู้รับจับจ่าย

จากผลงานวิจัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจศึกษาครัวเรือนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสำรวจศึกษาปัญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนไทยและนัยเชิงนโยบาย หรือ BOT-Nielsen Household Financial Survey ชี้ชัดว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศนั้น เกิดจากการขาดวินัยทางการเงินในครัวเรือนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้ออกมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้ทั้งการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน มาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โครงการคลินิกแก้หนี้ และโครงการเดินหน้าขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ แต่หากครัวเรือนยังไม่สามารถสร้างวินัยทางการเงินได้ นโยบายและมาตรการอย่างๆ ก็จะไม่สามารถบังเกิดประสิทธิผลได้ ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงได้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมวินัยทางการเงินอย่างยั่งยืนดังต่อไปนี้

  1. เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง
  2. ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป้าหมายเป็นแบบขั้นบันได
  3. ออมเงินให้เป็นกิจวัตร
  4. ออมก่อนกู้เพื่อลดภาระหนี้ที่ต้องจ่ายในอนาคต
  5. พยายามไม่ให้สัดส่วนภารพหนี้จ่ายต่อเดือนเทียบกับรายได้ต่อเดือน สูงกว่า 40%
  6. อย่าเป็นเหยื่อการตลาด
  7. ดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสเจ็บป่วย
  8. ทำประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

การนี้ บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (ไมโครไฟแนนซ์) ได้ดำเนินธุรกิจด้วยหลักปฏิบัติของการกำกับดูแลที่ดี ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และโปร่งใสภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงขอให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการรู้รับจับจ่าย เพื่อช่วยเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนทั่วไป และโดยเฉพาะลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (ไมโครไฟแนนซ์) ที่มีจำนวนลูกค้า จำนวนสาขามากที่สุด และมีพอร์ตสินเชื่อขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ เราจึงมีความสามารถในการเข้าถึงประชาชนและลูกค้าจำนวนนับล้านผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำ โปรแกรมรู้รับจับจ่าย ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายรับรายจ่าย โดยอิงจากแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย อันมีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง สามารถติดตามค่าใช้จ่าย รายรับ และเงินออมได้ และบริษัทฯเปิดให้ประชาชนและลูกค้าของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมรู้รับจับจ่ายไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อแม้ หรือข้อผูกพันใดๆ

เราจึงหวังว่า ความพยายามในการริเริ่มโครงการรู้รับจับจ่ายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้ใช้งาน, ความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และรวมถึงการรักษาคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทฯอย่างยั่งยืนด้วย

ดาวน์โหลด โปรแกรมรู้รับจับจ่าย

โครงการเพื่อสังคม: สร้างชุมชนให้เข็มแข็ง