บำรุงศาสนา

บริษัทได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการรวบรวมจตุปัจจัยจากพนักงาน ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัท ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า 25 ปีจนถึงปัจจุบัน โดยหมุนเวียนกันไปตามเขตพื้นที่ที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนนั้นๆ โดยปีนี้ มีเยอะเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 4,159,375 บาท

ศาสนา

ทอดกฐิน จำนวนเงินที่รวมทำบุญ (บาท)

บริษัทได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี

โดยบริษัทเป็นเจ้าภาพ

บริษัท ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า 25 ปีจนถึงปัจจุบัน


ปีนี้ มีเยอะเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน

4,159,375 บาท

โดยได้นำจตุปัจจัยไปทอดกฐินให้กับวัด และแบ่งเงินบางส่วนนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
  1. วัดฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1,030,933 บาท
  2. วัดโนนทอง ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จำนวน 1,021,559 บาท
  3. วัดโพธิ์ทองบ้านพระครูใหญ่ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1,092,909 บาท
  4. ัดหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ,หนองปรือ จ.กาญจนบุรี จำนวน 1,031,974 บาท