ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
63.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
63.50 / 63.50
ต่ำสุด - สูงสุด
62.75 - 64.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
49.25 - 73.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,750,300
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
63.25 / 72,000
มูลค่า ('000 บาท)
300,922
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
63.50 / 800