ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
38.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.25 (0.65%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
38.25 / 38.00
ต่ำสุด - สูงสุด
37.25 - 38.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.75 - 42.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,615,164
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38.25 / 194,500
มูลค่า ('000 บาท)
367,338
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38.50 / 10,300