ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
38.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.25 (0.65%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
38.25 / 38.25
ต่ำสุด - สูงสุด
38.00 - 38.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
32.50 - 60.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,016,499
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38.50 / 187,200
มูลค่า ('000 บาท)
269,488
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38.75 / 169,300