ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
44.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+1.00 (2.30%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
43.50 / 44.00
ต่ำสุด - สูงสุด
44.00 - 44.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
40.25 - 65.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,314,500
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
44.25 / 265,800
มูลค่า ('000 บาท)
58,345
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
44.50 / 49,200