ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
40.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.75 (-1.82%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
41.25 / 41.50
ต่ำสุด - สูงสุด
39.50 - 41.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.75 - 51.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,695,254
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40.25 / 160,200
มูลค่า ('000 บาท)
629,265
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40.50 / 16,100