คณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ดร.โยธิน อนาวิล ถึงเเก่กรรมเมื่อเดือนกรกฏาคม ทั้งนี้บริษัทได้เเจ้งเรื่องถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เเล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2564