ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณปริทัศน์ เพชรอําไพ
คุณกฤษดา คุรุจิตโกศล
คุณญาณภัคสินี สีหะอำไพ
นักลงทุนสัมพันธ์
    • ที่อยู่ :
      332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
    • โทรศัพท์ : 02-483-8888

แบบฟอร์มการติดต่อ