ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ

MTC

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB+/TRIS

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
  • ที่อยู่
    332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • เบอร์โทรศัพท์
    02-483-8888
  • อีเมล
  • เว็บไซต์

Short-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
ประเภทผู้ลงทุน
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออก
และเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหลือ
(ปี)
ประเภทของหุ้นกู้
MTC22525A ผู้ลงทุนสถาบัน 25/11/64 25/05/65 200.00 200.00 0.50 ปี 0.04 ไม่มีประกัน
MTC22815A ผู้ลงทุนสถาบัน 10/02/65 15/08/65 100.00 100.00 0.51 ปี 0.26 ไม่มีประกัน
MTC22823A ผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/65 23/08/65 200.00 200.00 0.49 ปี 0.28 ไม่มีประกัน
MTC22825A ผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/65 25/08/65 200.00 200.00 0.50 ปี 0.29 ไม่มีประกัน
MTC22826A ผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/65 26/08/65 120.00 120.00 0.50 ปี 0.29 ไม่มีประกัน
MTC22617A ผู้ลงทุนสถาบัน 16/03/65 17/06/65 100.00 100.00 0.25 ปี 0.10 ไม่มีประกัน
MTC22609A ผู้ลงทุนสถาบัน 17/03/65 9/06/65 200.00 200.00 0.23 ปี 0.08 ไม่มีประกัน
MTC22609B ผู้ลงทุนสถาบัน 19/04/65 9/06/65 400.00 400.00 0.14 ปี 0.08 ไม่มีประกัน
MTC22722A ผู้ลงทุนสถาบัน 20/04/65 22/07/65 200.00 200.00 0.25 ปี 0.19 ไม่มีประกัน

Long-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
ประเภทผู้ลงทุน
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออก
และเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหลือ
(ปี)
ประเภทของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
MTC227A ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 19/07/61 19/07/65 1,564.00 1,564.00 4.00 ปี 0.19 ไม่มีประกัน BAY
MTC22NA ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 2/11/61 2/11/65 1,515.50 1,515.50 4.00 ปี 0.48 ไม่มีประกัน BAY
MTC22NB ผู้ลงทุนทั่วไป 22/02/62 2/11/66 2,349.70 2,349.70 3.70 ปี 0.48 ไม่มีประกัน BAY
MTC226A วงแคบแก่นักลงทุนไม่เกิน 10 ราย 19/06/62 30/06/65 270.00 270.00 3.03 ปี 0.13 ไม่มีประกัน
MTC227B ผู้ลงทุนทั่วไป 11/07/62 11/07/65 2,043.30 2,043.30 3.00 ปี 0.16 ไม่มีประกัน BAY
MTC237A ผู้ลงทุนทั่วไป 11/07/62 11/07/66 1,756.70 1,756.70 4.00 ปี 1.16 ไม่มีประกัน BAY
MTC237B ผู้ลงทุนสถาบัน 22/07/62 14/07/66 500.00 500.00 3.98 ปี 1.16 ไม่มีประกัน
MTC228A วงแคบแก่นักลงทุนไม่เกิน 10 ราย 9/08/62 8/08/65 200.00 200.00 3.00 ปี 0.24 ไม่มีประกัน
MTC232A ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 14/11/62 14/02/66 1,500.00 1,500.00 3.25 ปี 0.76 ไม่มีประกัน KTB
MTC23NA ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 14/11/62 14/11/66 500.00 500.00 4.00 ปี 1.51 ไม่มีประกัน KTB
MTC232B ผู้ลงทุนสถาบัน 25/11/62 25/02/66 1,000.00 1,000.00 3.25 ปี 0.79 ไม่มีประกัน KTB
MTC226B ผู้ลงทุนสถาบัน 13/03/63 13/03/65 1,200.00 1,200.00 2.25 ปี 0.09 ไม่มีประกัน KTB
MTC243A ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 13/03/63 13/03/67 900.00 900.00 4.00 ปี 1.84 ไม่มีประกัน KTB
MTC236A ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 13/03/63 13/06/66 900.00 900.00 3.25 ปี 1.09 ไม่มีประกัน KTB
MTC23NB ผู้ลงทุนทั่วไป 12/06/63 14/11./66 1,319.20 1,319.20 3.42 ปี 1.51 ไม่มีประกัน BAY
MTC23NC ผู้ลงทุนทั่วไป 26/11/63 14/11/66 2,836.60 2,836.60 2.97 ปี 1.51 ไม่มีประกัน BAY
MTC22NC ผู้ลงทุนทั่วไป 26/11/63 2/11/65 2,163.04 2,163.04 1.93 ปี 0.48 ไม่มีประกัน BAY
MTC232C ผู้ลงทุนทั่วไป 23/02/64 13/03/66 1,514.00 1,514.00 2.01 ปี 0.79 ไม่มีประกัน BAY
MTC243B ผู้ลงทุนทั่วไป 23/02/64 13/03/67 2,486.00 2,486.00 3.05 ปี 1.84 ไม่มีประกัน BAY
MTC243C ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 25/03/64 28/03/67 500.00 500.00 3.01 ปี 1.88 ไม่มีประกัน BAY
MTC233A ผู้ลงทุนสถาบัน 25/03/64 24/03/67 500.00 500.00 2.00 ปี 0.87 ไม่มีประกัน
MTC235A ผู้ลงทุนสถาบัน 27/05/64 30/05/67 1,100.00 1,100.00 2.01 ปี 1.05 ไม่มีประกัน
MTC245A ผู้ลงทุนสถาบัน 27/05/64 28/05/67 1,600.00 1,600.00 3.01 ปี 2.05 ไม่มีประกัน
MTC255A ผู้ลงทุนสถาบัน 27/05/64 27/05./68 800.00 800.00 4.00 ปี 3.04 ไม่มีประกัน
MTC265A ผู้ลงทุนสถาบัน 27/05/64 26/05/69 500.00 500.00 5.00 ปี 4.04 ไม่มีประกัน
MTC238A ผู้ลงทุนสถาบัน 16/08/64 15/08/66 2,000.00 2,000.00 2.00 ปี 1.26 ไม่มีประกัน
MTC268A ผู้ลงทุนทั่วไป 26/08/64 25/08/69 996.40 996.40 5.00 ปี 4.29 ไม่มีประกัน BAY
MTC258A ผู้ลงทุนทั่วไป 26/08/64 26/08/68 1,361.80 1,361.80 4.00 ปี 3.29 ไม่มีประกัน BAY
MTC248A ผู้ลงทุนทั่วไป 26/08/64 27/08/67 1,641.80 1,641.80 3.01 ปี 2.30 ไม่มีประกัน BAY
MTC23OA ผู้ลงทุนสถาบัน 25/10/64 17/10/66 2,000 2,000 1.98 ปี 1.43 ไม่มีประกัน
MTC24NA ผู้ลงทุนทั่วไป 09/11/64 05/11/67 1,902.00 1,902.00 2.99 ปี 2.49 ไม่มีประกัน BAY
MTC25NA ผู้ลงทุนทั่วไป 09/11/64 04/11/68 1,598.00 1,598.00 3.99 ปี 3.48 ไม่มีประกัน BAY
MTC26NA ผู้ลงทุนทั่วไป 09/11/64 03/11/69 1,000.00 1,000.00 4.99 ปี 4.48 ไม่มีประกัน BAY
MTC251A ผู้ลงทุนสถาบัน 26/01/65 26/01/68 500.00 500.00 3.00 ปี 2.71 ไม่มีประกัน
MTC241A ผู้ลงทุนสถาบัน 26/01/65 26/01/67 2,500.00 2,500.00 2.00 ปี 1.71 ไม่มีประกัน
MTC252A ผู้ลงทุนทั่วไป 23/02/65 24/02/68 1,609.00 1,609.00 3.01 ปี 2.79 ไม่มีประกัน BAY
MTC272A ผู้ลงทุนทั่วไป 23/02/65 22/02/70 1,000.00 1,000.00 5.00 ปี 4.79 ไม่มีประกัน BAY
MTC262A ผู้ลงทุนทั่วไป 23/02/65 23/02/69 1,391.00 1,391.00 4.00 ปี 3.79 ไม่มีประกัน BAY
MTC244A ผู้ลงทุนสถาบัน 07/04/65 07/04/67 2,500.00 2,500.00 2.00 ปี 1.91 ไม่มีประกัน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS

วันที่ออก
อันดับความน่าเชื่อถือ
เอกสาร
13/01/65 BBB+ ดาวน์โหลด
05/10/64 BBB+ ดาวน์โหลด
15/07/64 BBB+ ดาวน์โหลด
31/05/64 BBB+ ดาวน์โหลด
16/12/63 BBB+ ดาวน์โหลด
22/10/63 BBB+ ดาวน์โหลด
29/05/63 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/63 BBB+ ดาวน์โหลด
10/06/62 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/62 BBB+ ดาวน์โหลด
3/01/62 BBB ดาวน์โหลด
8/06/61 BBB ดาวน์โหลด
5/06/17 BBB ดาวน์โหลด
10/11/16 BBB ดาวน์โหลด
9/05/16 BBB ดาวน์โหลด
19/08/15 BBB ดาวน์โหลด
ผู้ค้าหลักทรัพย์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ธนาคารกสิกร เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2888-8888 กด 819
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2305-9442
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2777-6784
ผู้แทน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
นายทะเบียน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)