วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1
ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”

พันธกิจ

  1. บริษัทฯ จะขยายพื้นที่การให้บริการลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเปิดดำเนินการในรูปแบบ สาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนย์บริการโดยในปี 2566 จะต้องมีจำนวนสาขา 7,200 สาขา
  2. บริษัทฯ จะต้องมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ในแต่ละพื้นที่ที่เปิดดำเนินการ และฐานลูกค้าของ บริษัทฯจะต้องเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 30 เปอร์เซ็นต์
  3. บริษัทฯ จะต้องมียอดปล่อยสินเชื่อเฉลี่ยต่อจำนวนพนักงานสูงที่สุดในธุรกิจเดียวกัน
  4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการบริหารหนี้ โดยใช้ MTC Model เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
  5. บริษัทฯ จะให้บริการที่เป็นเลิศ และ สร้างความพึงใจสูงสุดแก่ลูกค้า