ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วัน เวลา กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2564
ประชุมนักวิเคราะห์เรื่องผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 ประชุมผ่านระบบ Zoom
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ปิ่นเกล้า 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ประชุมนักวิเคราะห์เรื่องผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2563 ประชุมผ่านระบบ Zoom
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2563 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2563