งานกีฬาสี และงานปีใหม่

Back
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน บริษัทฯ ในปีนี้จัดขึ้น 3 แห่งคือ ที่จ.พิษณุโลก (เขตลำปาง และเขตนครสวรรค์) ,จ.สุพรรณบุรี (เขตสระบุรี และเขตอยุธยา) และจ.ขอนแก่น (เขตขอนแก่น และเขตสุรินทร์) โดยปีนี้แบ่งออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีเขียว และสีส้ม เป็นกิจกรรมดีๆ เพื่อเชื่อมความสามัคคีของเพื่อนพนักงาน รวมถึงกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่