ภาพรวมความยั่งยืนของ MTC

ไม่ควรมีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังตามลำพังในโลกของความเสมอภาคนี้ เป้าหมายของเรา คือการได้เป็นกำลังสำคัญในการมอบโอกาสให้กับผู้ที่ขาดแคลนด้วยความซื่อสัตย์และความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึงเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือแม้กระทั่งสัมมาอาชีพ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560