ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
33.25
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-1.75 (-5.00%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
35.00 / 34.50
ต่ำสุด - สูงสุด
33.00 - 35.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
29.50 - 69.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,624,400
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.00 / 393,200
มูลค่า ('000 บาท)
223,763
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.25 / 71,300