ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
53.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.50 (0.94%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
53.00 / 53.00
ต่ำสุด - สูงสุด
53.00 - 54.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
29.50 - 69.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,472,700
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
53.50 / 30,200
มูลค่า ('000 บาท)
294,676
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
53.75 / 6,100