ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
49.25
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.50 (1.03%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
48.75 / 49.00
ต่ำสุด - สูงสุด
48.50 - 49.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.50 - 55.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,063,400
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
49.00 / 100
มูลค่า ('000 บาท)
199,261
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
49.25 / 109,300