ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
49.00
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.50 (-1.01%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
49.50 / 49.25
ต่ำสุด - สูงสุด
48.50 - 49.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.50 - 55.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,601,600
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
48.75 / 99,300
มูลค่า ('000 บาท)
225,471
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
49.00 / 692,300