ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
40.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.25 (-0.61%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
40.75 / 41.00
ต่ำสุด - สูงสุด
40.00 - 41.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.50 - 45.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,019,500
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40.25 / 377,100
มูลค่า ('000 บาท)
409,842
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40.50 / 482,900