ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
60.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
60.50 / 60.25
ต่ำสุด - สูงสุด
60.25 - 61.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
42.50 - 64.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,227,900
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
60.50 / 115,700
มูลค่า ('000 บาท)
135,231
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
60.75 / 158,700