ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
33.50
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
33.50 / 33.50
ต่ำสุด - สูงสุด
32.25 - 33.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.50 - 45.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,010,300
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.25 / 55,700
มูลค่า ('000 บาท)
132,793
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.50 / 221,300