ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
65.25
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-1.00 (-1.51%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
66.25 / 66.00
ต่ำสุด - สูงสุด
64.75 - 66.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
43.25 - 67.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,331,700
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
65.00 / 291,200
มูลค่า ('000 บาท)
217,499
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
65.25 / 53,300