ราคาหลักทรัพย์

MTC : ราคาล่าสุด
51.00
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า / ราคาเปิด
51.00 / 51.00
ต่ำสุด - สูงสุด
50.50 - 51.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.50 - 55.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,337,500
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
50.75 / 264,100
มูลค่า ('000 บาท)
118,810
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
51.00 / 464,100