ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัท

กลับ

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง หรือ MTLS เปิดเผย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่ จาก 'บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTLS' เป็น 'บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC' วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจบริการสินเชื่อ โดยบริษัทมิได้ให้บริการเช่าซื้อแต่อย่างใด