ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วัน เวลา กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ผลการดำเนินงานงบปี 2561 ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลประกอบการ ผลการดำเนินงานงบปี 2561
Thailand Corporate Day 2019 - Maybank Kim Eng Singapore
Thailand Corporate Day 2019 - Maybank Kim Eng Kuala Lumpur
JP Morgan Thailand Conference - JP Morgan Thailand Bangkok
Finansia A Big Step Forward 2019 Bangkok
Analyst Conference Bangkok
Credit Suisse 10th Annual ASEAN Conference Singapore
KT Zmico Coroporate Day Bangkok