ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วัน เวลา กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2561 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2561 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2/2561 www.set.or.th
mtls.listedcompany.com
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2561 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2561 www.set.or.th
mtls.listedcompany.com
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ปิ่นเกล้า 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2560 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2560 www.set.or.th
mtls.listedcompany.com