ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วัน เวลา กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2563 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2563
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2563 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2562 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2562 และผลการดำเนินงานประจำปี 2562