ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วัน เวลา กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
Citi-Thailand C-Suite Corp Day 2019 Bangkok
dbAccess Asia Conference 2019 Singapore
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ปิ่นเกล้า 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Phatra Thailad Investment Conference 2019 Bangkok
CLAS Thailand Conference 2019 Bangkok
UOB Roadshow Taiwan
Credit Suisse Branch/Auction Center Visit - Ayutthaya Ayudhaya
CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019 Bangkok
Roadshow with Krungsri Securities Bangkok
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ผลการดำเนินงานงบปี 2561 ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลประกอบการ ผลการดำเนินงานงบปี 2561
Thailand Corporate Day 2019 - Maybank Kim Eng Singapore