MTC
54.75
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.50 (0.92%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,692,800
มูลค่า ('000 บาท)
423,531
ช่วงราคาระหว่างวัน
54.25 - 55.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
29.50 - 69.25
THSI
CG Awards Excellent
BBB+/Stable
CAC Certified
FTSE4Good
MSCI ESG RATINGS

“เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้เพิ่มสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท

เพิ่มเติม

MTC ไตรมาส 3 ปี 2563 (9 เดือน)

สินเชื่อคงค้าง
66,995
ล้านบาท
จำนวนสาขา
4,798
สาขา
อัตราส่วนหนี้เสีย
1.01%

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
โครงสร้างสินเชื่อคงค้าง
หน่วย: ล้านบาท
โครงสร้างรายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
โครงสร้างกำไร
หน่วย: ล้านบาท

ข่าวล่าสุด

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

บริษัทกำลังปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ โดยเริ่มจากภายในองค์กรกระจายไปสู่ภายนอก รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคในสังคม อัตราการจ้างงานที่สูงขึ้น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ การทำงาน และความรู้เรื่องการเงินและความพอเพียง

เพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาว สโรชา หัฏฐะสกุล

นักลงทุนสัมพันธ์

32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • โทรศัพท์: 0-2880-1033
  • โทรสาร : 0-2880-1173
  • อีเมล์ : sarocha.h@muangthaicap.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูข้อมูลประสิทธิภาพและสถานะข้อมูลทางการเงินของเรา

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก เมืองไทย แคปปิตอล