MTC
60.50
ปรับปรุงเมื่อ:
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,227,900
มูลค่า ('000 บาท)
135,231
ช่วงราคาระหว่างวัน
60.25 - 61.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
42.50 - 64.50
CG Awards Excellent
BBB+/Stable
THSI
CAC Certified

“เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้เพิ่มสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท

เพิ่มเติม

MTC ไตรมาส 2 ปี 2562 (6 เดือน)

สินเชื่อคงค้าง
54,421
ล้านบาท
จำนวนสาขา
3,739
สาขา
อัตราส่วนหนี้เสีย
1.09%

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2562

ดูทั้งหมด
โครงสร้างสินเชื่อคงค้าง
หน่วย: ล้านบาท
โครงสร้างรายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
โครงสร้างกำไร
หน่วย: ล้านบาท

ข่าวล่าสุด

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

บริษัทกำลังปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ โดยเริ่มจากภายในองค์กรกระจายไปสู่ภายนอก รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคในสังคม อัตราการจ้างงานที่สูงขึ้น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ การทำงาน และความรู้เรื่องการเงินและความพอเพียง

เพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาว สโรชา หัฏฐะสกุล

นักลงทุนสัมพันธ์

32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • โทรศัพท์: 0-2880-1033
  • โทรสาร : 0-2880-1173
  • อีเมล์ : sarocha.h@muangthaicap.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูข้อมูลประสิทธิภาพและสถานะข้อมูลทางการเงินของเรา

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก เมืองไทย แคปปิตอล